gelisim okulları anadolu lisesi

Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. Lisemizde uygulanan Rehberlik Hizmetleri, “Ergenlik Dönemi” özelliklerini de dikkate alarak, öğrencinin fiziksel, duygusal, sosyal ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, bireyin kendini ve çevresini tanıyarak, uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmesine ve kendine uygun gerçekçi planlar yapmasını,karar verme, problem çözme becerilerini kazanabilmesini; zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlayabilmesini, eğitsel ve mesleki kararlar alabilmesi için gerekli olgunluğa ulaşmasınıhedefleyen çalışmaları kapsamaktadır.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

Rehberlik Servisimiz tarafından yürütülen çalışmalar:

Oryantasyon çalışmaları,

Bireysel rehberlik çalışmaları ve vaka çözümlemeleri,

Deneme sınavları değerlendirme çalışmaları ,

Akademik Takip Sistemi,

Öğrencilerin kendilerini tanımalarına yönelik çalışmalar,

Veli ve öğrencilere yönelik seminer çalışmaları,

Envanter uygulamaları (BEİER Cümle Tamamlama, Otobiyografi, Başarısızlık Nedenleri, Çalışma Davranışı Değerlendirme Envanteri, Mesleki Olgunluk Ölçeği, Mesleki Yönelim Envanteri, Kendini Değerlendirme Envanteri, Holland, Sınav Kaygısı Envanteri, Burdon Dikkat Testi),

Sınav sistemi ile ilgili bilgilendirme çalışmaları,

Ders seçimi hakkında bilgilendirme çalışmaları,

Meslek-Üniversite tanıtımlarına yönelik çalışmalar,

Meslek tanıtım konferansları,

Mezunlarımızla “Akran Danışmanlığı” programı,

Üniversite tanıtım gezileri,

Geleneksel “Mezunlarla Meslek Buluşması” etkinliği,

Yazılı ve görsel dokümanlar aracılığıyla üniversite tanıtımları,

Tercih danışmanlığı hizmetleri,

Demokrasi eğitimi ve okul meclis çalışmaları,

Sınıf içi rehberlik uygulamaları (Zaman Yönetimi, Verimli Ders Çalışma Teknikleri, Sınavlara Etkili Hazırlanma, Plan Yapma” ve Uygulama, Öğrenmeyi Öğrenme , “Öğrenme Engellerini Aşma” vb.),

Grup rehberliği çalışmaları.

gelisim okulları anadolu lisesi