gelisim okulları

Hayat Yolunda Mutlu Adımlar

Gelişim Okulları Fen Lisesi, öğrencileri bir yandan yükseköğretime hazırlarken, bir yandan da zihinsel ve fiziksel açıdan gelişimlerini sağlamayı hedefler. Bunun için de sadece öğrencinin üniversiteyi kazanması değil; düzgün, yetenekli, özgüveni gelişmiş bir insan olması da çok önemlidir. Okulumuz, tüm müfredat alanlarında, öğrencinin öğrenmesi ve değerlendirilmesi için hem öğretmenlere hem öğrencilere doğru kaynak ve teknolojilere ulaşmada geniş ve adil olanaklar sağlamaktadır. Öğrencilerimizin farklı zekâ ve algılama düzeylerini göz önünde bulundurarak öğrenci merkezli eğitim uygulanır. Uygulanan değerlendirme sınavları sonrası, belirtilen hedeflere ulaşılamadığı durumlarda; öğretmenin yönlendirdiği tartışma ortamları, öğrenci merkezli grup tartışmaları, birebir çalışmalar, öğrenci merkezli laboratuvar aktiviteleri, düşünce üretimi ve uygulamasını zenginleştiren atölyeler ve rehberlik hizmetleri sonrası öğrencilerimiz sonuca ulaşmaktadırlar.

gelisim okulları anadolu lisesi gelisim okulları
Uzman eğitim kadrosu liderliğinde öğrencilerimiz, üniversite giriş sınavlarına ve yüksek eğitim sonrası yaşama da hazırlanmaktadır.