SİMÜLASYON SINAVI KURALLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

10 Mayıs 2019

SİMÜLASYON SINAVI KURALLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sınav Başlangıç Saati:10.00
Sınav Yeri: Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi F5 Bloğu
  
Öğrenciler 09.00 itibariyle sınav salonlarına alınmaya başlanacaktır.
 
  • -ÖSYM’nin uyguladığı tüm kurallar geçerli olacaktır.
  • -TC Kimlik Belgesi ve sınav giriş kartı olmayan adaylar sınava giremez.
  • -Sınavın ilk 90 dk.’sı ve son 15 dk.’sı sınav salonu terk edilemez.
  • -Tuvalet vb. ihtiyaçlar için salondan çıkılamaz.
  • -Sınav esnasında gerekli olacak kalem-silgi-kalemtıraş bizler tarafından öğrencilere dağıtılacaktır.
  • -Öğrenciler yalnızca etiketsiz su şişesi getirebilirler
  • -Telefon, haberleşme aracı, akıllı saat vb. sınav binasına alınmayacaktır.
  • -Metal takı, aksesuar (başörtü iğnesi hariç) ile sınav binasına öğrenci kabul edilmeyecektir.
 
 
Bilgilerinize.