gelisim okulları ilkokul
İlkokul dönemi, öğrencinin eğitim teknolojileriyle tanıştığı erken dönemlerdendir. Günümüz bilgi çağında, çocukları geleceğe hazırlamak teknolojiden bağımsız düşünülemez.

Gelişim İlkokulu öğrencilerinin STEM Kodlama laboratuarında aldığı eğitimin hedefi, öğrencilerin yaratıcı, analitik düşünen ve sorgulayan bireyler olmasını sağlamaktır. Öğrenciler, öğrendikleri basit kodlamalarla ve yaptıkları algoritma çalışmalarıyla geleceğin mucitleri olmaya hazırlanırlar.

Fen, teknoloji, matematik ve mühendisliğin bileşimi olan STEM derslerinde, ilkokul öğrencileri bir yandan sürekli içinde oldukları teknolojiyi nasıl iyi kullanacaklarını öğrenirken, dijital dünya vatandaşlığı yeterliliklerini kazanırlar.