1. Sınıflar

İngilizce dersleri, diğer derslerden farklı olarak çocuğun dünyasının bir parçası olan şarkılar, oyunlar, öykü ve aktivitelerle başlar.

Anaokulunda kazanılan olumlu tutum ilkokul süresince devam eder. Okuma, üretme (konuşma ve yazma) dersleriyle güçlendirilen ana İngilizce dersleri dili ders içerisinde bir iletişim aracı olarak kullanmalarını sağlar. Öğrencilerimiz anadilde okuma yazma becerileri kazandıktan sonra, İngilizce okuma ve yazma çalışmalarına başlarlar. Seviyelendirilmiş kitaplar, çizgi hikayeler İngilizce okuma çalışmalarının ilk adımlarını oluşturur. Okudukları kitaplarla ilgili soruları cevaplayıp, resimlemeler yaparak metinlere dönütler verirler.

Benzer şekilde, öğrencilerimiz yazı yazmaya kitaplardaki resimleri etiketleyerek başlar, basit cümleler yazarak devam ederler. Birinci sınıf İngilizce programının amacı, öğrencinin İngilizce dersine ilgi duyması ve olumlu tutum kazanmasıdır. Yoğun okuma ve dinleme çalışmalarının yapıldığı birinci sınıflar programımız öğrencimizin daha sonraki yılları için sağlam bir temel ve farkındalık oluşturur.

2. Sınıflar

Birinci sınıfa oranla biraz daha okuma ve yazma ağırlığı kazanan program öğrencilerin dil birikimlerini oluşturmalarına yardımcı olur.

Öğrencilerimiz, ikinci sınıfta İngilizceye karşı olumlu tutum ve özgüvenlerini sürdürürler. Yoğun görsel ve işitsel materyallerle desteklenen derslerde öğrencilerin dili daha rahat kullanması sağlanır.

Şarkılar, oyunlar, çocuk kitapları, öyküler canlandırmalar ve elişi aktiviteleri öğrencilerin günlük rutinleri içinde ve keyif alarak İngilizce öğrenmelerine destek olur. Öğrenciler bağımsız, öğretmen rehberliğinde ve grupla yapılan okuma çalışmalarıyla okuma becerilerini geliştirmeye devam ederler.

Haftada en az bir öyküyü inceleyip, öyküyle ilgili sorulara cevaplar verir ve projeler yaparlar. Ağırlık kazanan yazı çalışmaları basit cümlelerden, kısa diyaloglara ve basit paragraflara yönelir. Öğrenci-öğrenci iletişimini artıran grup çalışmalarıyla İngilizceyi iletişim aracı olarak kullanmaya başlanır..

3. Sınıflar

Üçüncü sınıf öğrencilerimiz için İngilizce dersleri günlük hayatla bağlantılı, ve farklı disiplinlerle iletişim içindedir.

Birbirini takip eden öyküler, kısa ve basit bilimsel yazılar (balon nasıl şişer vb.) okuduğunu anlama ve bilmeceleri çözme ağırlıklı oyunlar, eşli aktiviteler, grup çalışmaları, kısa sunumlar, seviyelendirilmiş kitaplar İngilizce dersinin çeşitliliğini artırır.

Öğrencilerin bireysel özellikleri ve öğrenme tarzları dikkate alınarak etkinlik biçimleri değiştirilir. Okumada akıcılık kazanan öğrencilerimiz, grup halinde veya bireysel okuma çalışmalarına devam ederler. Yazı çalışmalarının derinliği artar ve okunulan metinlere basit yazılı dönütler verilir. Yazma ve konuşma çalışmalarının birlikte götürüldüğü üretim derslerinde öğrencilerin ana derste öğrendiklerini birleştirerek anlamlandırması sağlanır.

Öğrencilerimizin Cambridge YLE (Starters, Movers) sınavlarına katılımları teşvik edilerek uluslar arası sınavlara hazırlık sağlanır.

4. Sınıflar

Dördüncü sınıfta öğrencilerimiz, ana ders ve okuma-üretme dersleriyle İngilizce gelişimlerini sürdürürler.

Konuşma, dinleme okuma ve yazma becerilerinin bir bütün halinde dilin temel kurallarıyla birlikte geliştirildiği programda öğrencilerin ifade becerileri geliştirilir. Sınıf içi sunumlar, canlandırmalar, proje çalışmalarıyla dilde daha somut üretime geçilir. Eşli çalışmalar ve grup etkinlikleriyle işbirliği ve yardımlaşma becerileri güçlenir.

Yabancı öğretmenler eşliğinde işlenen derslerle öğrencilerin hem kültürü daha iyi anlaması hem de dildeki kullanım farklılıklarını ayırt etmesi sağlanır. Dinleme ve günlük konuşma becerileri hızla ilerler. Kısa öyküler, şiirler, betimleyici paragraflar yazı çalışmalarını çeşitlendirir.

Öğrencilerimizin Cambridge YLE (Starters, Movers) sınavlarına katılımları teşvik edilerek uluslar arası sınavlara hazırlık sağlanır.