"Hayat Okula Sığmaz” sloganımız ile öğrencilerimiz sahip olacakları tüm akademik kazanımların yanında, yaşama karşı gerçekçi ve barışçı bir yaklaşım sergileyen, konuşmaktan korkmayan, yabancı dili aktif olarak kullanabilen bir anlayışla üst öğrenime hazırlanırlar. Okulumuzda sınıflarımız derslik sistemine göre tasarlanmıştır.
gelisim okulları ortaokul

5. ve 6. Sınıflar

Ortaokul dersliklerimizi derslik sistemine göre tasarlamamız, dersleri yaşamla bağdaşarak işlememiz, çoklu duyu organlarına hitap ederek ders işlememiz, deney ve projeleri bizzat okulumuzda gerçekleştirmemiz, öğrencilerimizin yaratıcılık yetilerini geliştirmektedir.

Okulumuz öğrencileri matematik ve fen bilimleri derslerinde akademik süreçlerin yaşama geçirilmesi yanında öğrencilerimizin ÜYEP’e (Üstün Yetenekliler Eğitim Programı), TUBITAK matematik olimpiyatlarına,”Bu benim Eserim” proje çalışmalarına ve Comenius projelerine katılmaları için sistematik çalışmalar yapılır. Bu çalışmalarla öğrencilerimizin akademik becerilerinin yanı sıra dil becerileri gelişmekte ve öğrencilerimize farklı kültürleri tanıma fırsatı verilmektedir.

gelisim okulları ortaokul

Türkçe derslerinde işlevsel okuma-yazma temelli uygulamalar yapmakta, öğrencilerimizin kitap okumalarını pekiştirmek için projeler uygulamaktayız. Örneğin “Heybe Projesi” önemli bir uygulama enstrümanımızdır. Sosyal etkinlik kapsamında tiyatroyu seçen öğrencilerimizin yıl boyu çalışmaları ve yıl sonunda oynadıkları oyunları sergilemeleri öğrencilerimizin özgüvenlerini oldukça geliştirmektedir.

gelisim okulları ortaokul
Bu sınıflarımızda akademik derslerde (Türkçe, Matematik, Sosyal ve Fen Bilimleri) öğrencilerimizi sınava hazırlamaktayız.

Öğrencilerimizin akademik derslerde daha başarılı olması için haftalık 2’şer saat daha etüt ve ek çalışma yapılmaktadır. Bu sınıflar düzeyinde her 15 günde bir kazanım ölçme, deneme sınavı yapılır. Sınavlar aynı gün Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından okunup değerlendirilir. Sonuçlar okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik birimi, öğrenci ve velilerle paylaşılır.

Okul yönetimi ve Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından alınan kararlar doğrultusunda her sınıf ve öğrenci düzeyinde yapılacak ek çalışma ve etütler belirlenir. Bu sonuçlara göre öğretmenler tarafından yapılan ek çalışma ve etütler kayıt altına alınır. Velilerimize ve yöneticilerimize geribildirim yapılır. Öğrencilerimizin eksikleri tamamlanmadan yeni üniteye geçilmez.

gelisim okulları ortaokul

Okulumuzda ara sınıflardan nakil gelen öğrenciler için yapılan rehberlik ve kayıt görüşmesi sonucunda öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyini tespit etmek için sınav yapılır. Bu sınavlar sonucuna göre öğrencinin kayıt edileceği sınıf belirlenir. Yine bu sınav sonuçları analiz edilerek, her yıl okullar eğitime açılmadan önce 2 hafta süreyle yapılan oryantasyon çalışmalarında kurumumuza yeni katılan öğrencilerin akademik eksiklikleri giderilir.

Oryantasyon sürecinde ve okullar açıldığında okula yeni gelen öğrencilerimizin uyum sorunu yaşamaması için bu öğrencilere bireysel ve toplu olarak rehberlik hizmeti verilir.
gelisim okulları ortaokul

Kullanılan Yayınlar

Okulumuzda MEB ve yabancı yayınlarının dışında yardımcı kaynaklar kullanılmaktadır. Uygulanacak olan deneme ve kazanım ölçme sınavları, konu tarama testleri, her yıl Haziran ayında öğretmenler ve okul yönetimince yapılan toplantılarda belirlenir. Bu kaynaklar belirlenirken, toptancı mantığına göre değil, her sınıfın ve her dersin özelliğine, öğrencilerimize ne fayda sağlayacağı şeklinde değerlendirilir.

Ödevler

Eğitim yılı başlamadan sınıflar düzeyinde yapılan görüşmelerde her dersten hafta içi ve hafta sonu ne kadar sürede ödev verileceği belirlenir. Bu durum öğrenci ve velilerimizle paylaşılır. Öğrencilerimize verilen ödevler günü gününe kontrol edilir. Yapılan kontrol neticesinde her öğrenciye dönüt verilir. Ödev yapma alışkanlığında sıkıntı yaşayan öğrenci önce öğretmen tarafından uyarılır, öğrencide düzelme olmazsa sürece okul yönetimi ve rehber öğretmen de dahil olur. Öğrencimizin velisi çağrılır, öğrencinin de katıldığı toplantıda bu durum görüşülür. Öğrencinin mutlaka ödev yapması sağlanır.