Rehberlik Birimimiz, İlkokuldan beri ders çalışma alışkanlığı kazanmış öğrencilere sınıf öğretmenlerinden ayrılarak branş öğretmenler eşliğinde başarının devamını sağlamasında katkı sağlar.

Rehberlik; öğrencileri bir bütün olarak ele alır ve tüm gelişim süreçleri ile ilgilenir. “Her birey kendine özgüdür ve ilgi, yetenek, değer ve tutumları ile birbirlerinden farklıdır” felsefesiyle rehberlik hizmeti bireysel farklılıklara daha da dikkat etmektedir.

gelisim okulları ortaokul

EĞİTSEL REHBERLİK

Sınav sistemi

Verimli ders çalışma

Çalışma davranışları düzenleme

Sınav kaygısı ile baş etme

Öğrencilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik durum belirleme anketleri

Öğretim dönemi boyunca yapılan deneme sınavları

Öğrencilerin öğrenmelerini izleme programları

Öğrencilere Kimdir bu envanteri, otobiyografi uygulanmaktadır

Öğrencilere Davranış değerlendirme ölçeği uygulanacaktır

5.Sınıf öğrencilerin düzeyine uygun cinsiyet eğitimi verilir

BİREYSEL GÖRÜŞMELER

Öğrencileri yakından tanımak, psikolojik danışmanlarla güven ilişkisi kurmalarını sağlamak ve gerektiğinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinden yararlanabilmeleri için bireysel görüşmelere önem verilir. Öğrencileri görüşmeleri belirli periyotlarda yapılmaktadır.

Okula ve çevreye uyum konusunda birebir yardımcı olmak

Kendini kabul etmesi ve ettirmesi

Kişilerarası ilişkiler kurmasında yardımcı olmak

Güvenli ve sağlıklı hayat anlayışı kazandırmak

Toplum ve aile kuralların önemini vurgulamak, bireysel görüşmelerde öncelikli hedefimizdir.

GRUP ÇALIŞMALARI

İhtiyaç doğrultusunda grup çalışmaları oturumları düzenlenmektedir. Çocukların grup çalışması ihtiyaçları öğretmenden, aileden gelen geri bildirimler veya uygulanan envanterler sonucunda tespit edilir. Grup çalışmaları sosyal beceri eğitimini hedef alarak planlanmaktadır. Değişik konu başlıkları altında grup çalışmaları belirlenmektedir.

Örneğin;

Okula yeni gelen öğrenciler için oryantasyon sağlamaya yönelik grup görüşmeleri,

Ders başarısı düşük öğrencilerle yapılan grup görüşmeleri (“verimli ders çalışma yolları”),

Uyum sorunu yaşayan öğrencilerle yapılan grup görüşmeleri gibi…

Rehberlik birimimiz öğrencilerimizin sınav kaygısını azaltacak çalışmalara önem verir, öğrencinin yaşamında akademik başarının yanı sıra düşünce davranış, gelişim sürecindeki karşılaştıkları güçlükler problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı, kendini tanıyan, çevresine duyarlı, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedefler. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık her sınıf seviyesine uygun bilişsel süreçleri takip eder.

Rehberlik Çalışmalarında:

Öğrencilerimize;

Kendisine en uygun okulu seçmesi

Başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi

Verimli ders çalışma yollarını bilmesi

Temel eğitimden başlayarak ilgi ve yeteneklerine en uygun üst programı tanıyıp seçmesi

Eleştirel ve sorgulayıcı düşünebilmeleri

Topluluk karşısında kendilerini iyi anlatabilmeleri

Yaptığı seçimlerin sorumluluklarını üstlenebilmeleri konusunda yardımcı olur.

Öğretmenlerimize;

Oryantasyon çalışmaları

Eğitici seminerler

Öğrenci ile ilgili akedemik ve davranışsal açıdan düzenli aralıklarda bireysel görüşmeler yapılır.

gelisim okulları ortaokul

Velilerimiz

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir. Aileye yönelik bilgilendirmeler yapılır.

Öğrencilerimizin kişisel-gelişimsel özellikleri, akademik başarıları, tutum-davranışları, öğretmen ve arkadaş ilişkileri ve aile içi ilişkileri gibi konularda bireysel görüşmeler yapılır.

Öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerine uygun olarak; velilerimizi bilgilendirmek amacıyla ergenlik dönemi özellikleri, iletişim, stres yönetimi ve eğitim sistemi içinde yer alan konularla ilgili dökümanlar hazırlanır ve veli ile paylaşılır.

Seminerlerimiz yıl içerisinde velilerimizin talepleri doğrultusunda belirlenen konu başlıkları ile belli olur.

Ergenlik nedir, ne değildir?

Doğru öğreniyorlar, doğru çalışıyorlar mı?

İletişim ne kadar, nereye kadar?

‘’Bir şeyin imkansız olduğuna inanırsanız; aklınız, bunun neden imkansız olduğunu ispatlamak üzere çözüm bulmanıza yardım etmek için çalışmaya başlar; ama bir şeyin yapılabileceğine inandığınızda aklınız onu yapmak üzere çözüm bulmanıza yardım etmek için çalışmaya başlar.’’ Dr. Dawid J.Schwart