gelisim okulları ortaokul

Eğitim yılı başlangıcında öğretmenlerimiz tarafından hangi dersten kaç sınav yapılacağı belirlenir. Yıl içerisinde yapılacak yazılı sınavlar ve kazanım ölçme sınavları web sayfasında duyurulur. Kazanım ölçme sınavları, ilgili firma tarafından ilimizde sadece Gelişim Koleji’ne verilmektedir. Yazılı değerlendirme sınavları dışında 1.dönem ve 2.dönem okulumuz öğretmenlerinin kendi hazırladığı sorulardan oluşan deneme sınavları yapılır.

Öğretmenlerimizin yapacakları yazılı sınavların içeriği (açık uçlu sorular, çoktan seçmeli sorular,düz anlatım soruları vb.) “ölçme-değerlendirme” tekniklerinin tamamını kapsayacak şekilde düzenlenir. Hazırlanan yazılı soruları sınavdan bir hafta önce Ölçme-Değerlendirme Birimi ile paylaşılır. Bu birimin görüş ve önerisi doğrultusunca düzeltmeler yapılır ve sınav uygulanır. Ölçme-Değerlendirme Birimince her öğrencinin akademik süreçlerle ilgili kayıtları sistematik bir şekilde tutulur.