TİYATRO KULÜBÜ’NDE FİZİKSEL EYLEMLER ATÖLYESİ

11 Aralık 2019

TİYATRO KULÜBÜ’NDE FİZİKSEL EYLEMLER ATÖLYESİ

Okulumuz lise kademesinde çalışmalarını gerçekleştiren Tiyatro Kulübü, uzun soluklu planlanan Fiziksel Eylemler Atölyesi’nin bu hafta 3. basamağını tamamladı.

2017 yılından bu yanasahne üstü çalışmalarını -çeşitli süreçlerle-“oyun/sonuç” odaklı kurgulayan kulübümüz, bu yıl itibariyle çalışmalarını Gelişim Okulları’nda sürdürülebilir bir teatral sistem üzerine inşa etmeye çalışıyor.
Oyunculuk eğitiminde yüzeyselliğin aşılabilmesini sağlayacak yöntemlerin denenmesini ve incelikli bir oyunculuk çalışma sürecini hedefleyen kulübümüz, tiyatro yaşamı boyunca yöntem soruşturmuş olan kuramcı ve yönetmen Konstantin Stanislavski’nin geliştirdiği oyunculuk yöntemi üzerine detaylı çalışmalarınabaşladı. Kulüpte yer alan oyuncular, kulüp öğretmeni Ebru AK’ın yürütücülüğünde metodun iskeletini oluşturan Fiziksel Eylemler Atölyesi : Eylemİcraası üzerine yoğunlaştı. Sahne üstü pratiklerin yanında, Stanislavski Sistemi’nin kuramsal tarafından “sihirli eğer - alt metin” irdelenirken, ilerleyen günlerde “imgelem-çoşku belleği – tempo/ritim…” gibi kavramlar da araştırılacak.
Süreç için incelenen kaynaklar :
·        - Bir Aktör Hazırlanıyor / Bir Karakter Yaratmak (Konstantin Stanislavski),
·         -Stanislavski Sistemi (SoniaMoore),
·         -Stanislavski Provada (Vasili Toporkov)