MİSYONUMUZ

Gelişim Okulu, sürekli gelişime inanan bir yaklaşımla çağdaş ve uluslararası eğitimi ön planda tutarak fark yaratan bir eğitim kurumu olma hedef ve kararlılığına sahiptir. Misyonumuz, öğrencilerimizi Atatürk ilkelerine bağlı kalmaya, insan haklarına saygı duymaya, çeşitliliği zenginlik olarak görmeye, hayal gücü ve yaratıcılıkla fark yaratmaya yönlendirmek ve ilham vermektir.
Bu hedefle Gelişim Okulu, öğrencilerin araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözen, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alan ve iş birliğine açık bireyler olarak yeni yüzyılın becerileri ile donatılmalarını sağlayan eğitim ve öğretim programları sunmaktadır.

MISSION STATEMENT

Gelişim School has the goal and determination to be an educational institution that makes a difference by prioritizing contemporary and international education with an approach that believes in continuous development. Our mission is to lead and inspire the students to adhere to Atatürk’s principles, respect human rights, see diversity as wealth, make a difference with imagination and creativity. With this objective, Gelisim School provides education and training programs that enable students to be equipped with the skills of the new century as individuals who research, question, think critically, solve problems, take responsibility for their own learning, and are open to cooperation.

Geleceğe İlerle...