6th GRADERS ORGANIZED A COUNTRY PARADE TO CELEBRATE CULTURAL DIVERSITY

17 Mayıs 2024

6th GRADERS ORGANIZED A COUNTRY PARADE TO CELEBRATE CULTURAL DIVERSITY

6th graders organized a country parade to celebrate cultural diversity. The parade featured colorful costumes, traditional music, food and dances from various countries including Greece, Ireland, Japan, Russian, France, Mexico, Germany, Brazil, Egypt and Italy. It was a lively display of unity and appreciation for different cultures, highlighting the students` efforts to promote understanding and acceptance.
 
 

6. sınıflarımız İngilizce dersi kapsamında seçilen ülkelerin müziklerini, yemek ve danslarını içeren bir sunum gerçekleştirdiler. İngilizce öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutlarız.