CULTURAL INTERACTION

30 Aralık 2019

CULTURAL INTERACTION

CULTURAL INTERACTION
Our secondary and high school students who came together with Erasmus students during the 1st English Week of Eskişehir Gelişim Schools interacted interculturally. Our students asked various questions to Erasmus students about their cultures and also gave brief information to them about our own culture.
KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİM

İngilizce haftası kapsamında Erasmus öğrencileriyle bir araya gelen ortaokul ve lise öğrencilerimiz kültürler arası etkileşimde bulundular.  Erasmus öğrencilerine kültürleriyle ilgili çeşitli sorular yönelten öğrencilerimiz aynı zamanda kendi kültürleriyle ilgili kısa bilgiler verdiler.