DORLİON ARAMA KURTARMA EKİBİ OKULUMUZDAYDI

14 Kasım 2023

DORLİON ARAMA KURTARMA EKİBİ OKULUMUZDAYDI

 9. sınıf öğrencilerimize afet bilinci hakkında bilgiler aktaran ekip afet öncesi sırası ve sonrası neler yapılması gerektiğini sunumlarla öğrencilerimize aktardılar. Ayrıca coğrafya kulübü öğrencilerine afet çadırının kurulumunu göstererek deneyim kazanmalarını sağladılar. Değerli bilgilerini bizlerle paylaşan tüm Dorlion arama kurtarma ekibine teşekkür ediyoruz.