ENGLISH WEEK IN KINDERGARTEN

30 Aralık 2019

ENGLISH WEEK IN KINDERGARTEN

ENGLISH WEEK IN KINDERGARTEN
In English Week, Kindergarten students had lots of fun activities such as drawing their wishes for New year, decorating a snowman and doing New Year yoga. They gave a concert to their classmates. And also, 3rd graders have visited kindergarten students to read the book "Emperor Penguins" and act out "Christmas present for Barney Bunny".

İngilizce haftasında, anaokulu öğrencilerimiz yeni yıl dileklerini çizmek, kardan adam süslemek ve yeni yıl yogası gibi eğlenceli activiteler yaptılar. Öğrencilerimiz sınıf arkadaşlarına konser verdi. Ve ayrıca, 3.sınıf öğrencileri "Emperor Penguins" kitabını okumak ve "Christmas present for Barney Bunny" tiyatro oyununu sergilemek için öğrencilerimizi ziyaret ettiler.