FİZİK-KİMYA-BİYOLOJİ LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

01 Ocak 2019

FİZİK-KİMYA-BİYOLOJİ LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

Lise düzeyinde Fen Bilimleri (Fizik-Kimya-Biyoloji) alanında yürüttüğümüz deneyler hem öğrencilerimizdeki merak duygusunu gidermekte hem de deneyerek öğrenmeyi desteklemektedir. Bu deneyler ile öğrencilerimiz, doğadaki maddeleri ve olayları gözlemleyerek derste öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirme imkanı buldular. Yapılan deneylerin konuları genel başlıklar halinde şöyledir:
 
*Kök Boya Deneyi
*Kütlenin Korunumu Deneyi
*Çakmak Gazının Mol Kütlesinin Hesaplanması Deneyi
*Kumpasla Uzunluk-Derinlik Ölçüleri Deneyi
*Eşit Kollu Terazi ile Kütle Ölçümü Deneyi
*Farklı Kütleli Cisimlerin Dengesi Sağlanarak Lami Teoreminin İspatı Deneyi
*Enzimlere Etki Eden Faktörler Deneyi
*Besinlerdeki Bileşiklerin (Karbonhidratlar-Yağlar-Proteinler) Tespiti Deneyi