OUR PREPARATORY CLASSES FOR INTERNATIONAL PROGRAMMES

15 Eylül 2021

OUR PREPARATORY CLASSES FOR INTERNATIONAL PROGRAMMES

With Academic English, High Level Maths and High Level Biology programme, our students have started to prepare for international curricula and exams. We wish our students success in this process.
 
 
 
ULUSLARARASI PROGRAMLARA ÖN HAZIRLIK DERSLERİMİZ BAŞLADI

Akademik İngilizce, İleri düzey Matematik ve İleri düzey Biyoloji programıyla öğrencilerimiz uluslararası müfredatlara ve sınavlara hazırlanmaya başladılar. Öğrencilerimize bu süreçte başarılar diliyoruz.