UGLY SWEATER

29 Aralık 2021

UGLY SWEATER

Our 6th grade students celebrated New year by decorating sweaters! They decorated their sweaters by using new year ornaments and also gave a social message of their choosing. This year`s social messages were "human rights", "children`s rights" and "global warming". In accordance with the 21st century skills, students were expected to be creative while working in teams. All the sweaters were so "ugly" that our judges had difficulty choosing the ugliest one!

 
We would like to thank our 6th grade students, 6th grade English teachers and our dear judges.
 
 
6. sınıf öğrencilerimiz yeni yılı kazak tasarlayarak kutladılar! Öğrencilerimiz yılbaşı süsleri kullanarak kazaklarını tasarladılar ve seçtikleri bir sosyal mesajı verdiler. Bu seneki sosyal mesajlarımız "insan hakları", "çocuk hakları" ve "küresel ısınma" idi. 21. yüzyıl yeteneklerine uygun olarak öğrencilerimizin yaratıcılıklarını kullanarak grup çalışması yapmaları beklendi. Bütün kazaklar o kadar "çirkindi" ki jürimiz en çirkin kazağı seçmekte zorlandı!
 
6. sınıf öğrencilerimize, 6. sınıf İngilizce öğretmenlerimize ve kıymetli jürimize teşekkür ederiz