gelisim okulları fen lisesi

Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. Lisemizde uygulanan Rehberlik Hizmetleri, “Ergenlik Dönemi” özelliklerini de dikkate alarak, öğrencinin fiziksel, duygusal, sosyal ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, bireyin kendini ve çevresini tanıyarak, uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmesine ve kendine uygun gerçekçi planlar yapmasını,karar verme, problem çözme becerilerini kazanabilmesini; zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlayabilmesini, eğitsel ve mesleki kararlar alabilmesi için gerekli olgunluğa ulaşmasınıhedefleyen çalışmaları kapsamaktadır.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

gelisim okulları fen lisesi
Rehberlik Servisimiz tarafından yürütülen çalışmalar:

Oryantasyon çalışmaları

Bireysel rehberlik çalışmaları ve vaka çözümlemeleri

Deneme sınavları değerlendirme çalışmaları

Akademik Takip Sistemi

Öğrencilerin kendilerini tanımalarına yönelik çalışmalar

Veli ve öğrencilere yönelik seminer çalışmaları

Üniversite tanıtım gezileri

Demokrasi eğitimi ve okul meclis çalışmaları

Envanter uygulamaları (BEİER Cümle Tamamlama, Otobiyografi, Başarısızlık Nedenleri, Çalışma Davranışı Değerlendirme Envanteri, Mesleki Olgunluk Ölçeği, Mesleki Yönelim Envanteri, Kendini Değerlendirme Envanteri, Holland, Sınav Kaygısı Envanteri, Burdon Dikkat Testi)

Sınav sistemi ile ilgili bilgilendirme çalışmaları

Ders seçimi hakkında bilgilendirme çalışmaları

Meslek-Üniversite tanıtımlarına yönelik çalışmalar

Meslek tanıtım konferansları

Mezunlarımızla “Akran Danışmanlığı” programı

Geleneksel “Mezunlarla Meslek Buluşması” etkinliği

Yazılı ve görsel dokümanlar aracılığıyla üniversite tanıtımları

Tercih danışmanlığı hizmetleri

Grup rehberliği çalışmaları

Sınıf içi rehberlik uygulamaları (Zaman Yönetimi, Verimli Ders Çalışma Teknikleri, Sınavlara Etkili Hazırlanma, Plan Yapma” ve Uygulama, Öğrenmeyi Öğrenme , “Öğrenme Engellerini Aşma” vb.)

gelisim okulları fen lisesi