gelisim okulları anaokulu
Anaokulu dönemi, öğrencinin eğitim teknolojileriyle tanıştığı erken dönemdir. Günümüz bilgi çağında, çocukları geleceğe hazırlamak teknolojiden bağımsız düşünülemez.

Gelişim Anaokulu öğrencilerinin STEM Kodlama laboratuarında aldığı eğitimin hedefi, öğrencilerin yaratıcı, analitik düşünen ve sorgulayan bireyler olmasını sağlamaktır. Öğrenciler, öğrendikleri basit kodlamalarla ve yaptıkları algoritma çalışmalarıyla geleceğin mucitleri olmaya hazırlanırlar.

Aynı zamanda, robot arkadaşları olan Dash&Dot robotuyla, öğrendikleri basit kodlama yöntemlerini hayata geçirirler. Robotun hareket etme, sesi algılama, ses çıkarma özelliklerine yönelik komutlar geliştirmeyi öğrenen öğrenciler, böylece gelecekte birçok alanda göreceğimiz robotları kontrol altına almayı deneyimlerler.