ÖN HAZIRLIK SINIFINDA BAŞLAYAN KONUŞMA VE OKUMA TEMELLİ İNGİLİZCE PROGRAMI

Gelişim'de öğrencilerimiz 5 yaştan 12. sınıfa kadar bir bütünlük içerisinde yabancı dil ve İngilizce öğreniyor!

ÖN HAZIRLIK SINIFINDAN İTİBAREN İKİNCİ YABANCI DİL EĞİTİMİ

Öğrencilerimiz ikinci yabancı dil olarak Almancayı ön hazırlık sınıfından itibaren öğrenmeye başlarlar.

SAĞLAM TEMEL, PARLAK GELECEK

Hikaye dinleme, şarkılar, drama, art-craft, tekerlemeler ve oyunlarla öğrenciye yabancı dilde sağlam temel hazırlanır.

İNGİLİZCE YAŞANTI FIRSATLARI

Öğrencilerimiz yabancı dil ve İngilizceyi dinleyerek, konuşarak, oynayarak; yani yaşayarak öğreniyor.

ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

Sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeninin ortak girdiği derslerle kalıcı İngilizce becerileri sağlanıyor.

YABANCI ÖĞRETMENLE İŞLEVSEL KONUŞMA DERSLERİ

Öğrencilerimiz yabancı öğretmenleriyle devamlı konuşma çalışmaları yaparak, sözel ifade becerilerini geliştirirler.

Ön hazırlık sınıfında haftada 10 saat, Hazırlık sınıflarında haftada 12 saat İngilizce dersi vardır.

Gelişim Okulları olarak öğrencilerimiz için;

Öğrenciye dersten çok İngilizce yaşam alanı sunan,

Öğrenciye dersten çok İngilizce yaşam alanı sunan,

Yabancı öğretmenlerle konuşma becerileri sürekli desteklenen,

İki öğretmenin aynı anda işlediği derslerle Çift Dili bir şekilde yürütülen,

Sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeninin birbirini tamamlayan çalışmalar yürüttüğü,

Öğrencilerin sürekli konuşma çalışmaları yaptığı,

Öğrencilerin yabancı dile olumlu yaklaştığı,

Öğrenciyi dile maruz bırakarak sürekli duymasını, görmesini ve üretmesini sağlayan,

İngilizceyi hayatın bir parçası haline getirerek akademik derslerden ayıran,

Öğrenciyi kurallara boğmadan dili doğal ortamına en yakın şekilde okula taşıyan,

Yoğun ders saatleri ile öğrenciye kendini İngilizce ifade etmek için sürekli şans tanıyan,

Öğretilenleri pekiştirmek amacıyla ve bir sonraki yıla taşımak için sık tekrarlara yer veren,

5 yaştan 12. sınıfa kadar her öğrenciyi bu dili kullanmaya teşvik edebilmek için ilgi çekici her türlü aktiviteye yer veren bir İngilizce programına sahibiz.